Zdravé bydlení


Výhody zdravého bydlení v projektu Rezidence Bella Vista

Výhody zdravého bydlení v projektu Bella Vista

Tepelná pohoda

V letních měsících nedochází k přehřívání interiéru díky exteriérovým žaluziím, architektuře se stínicími prvky domu či zeleným střechám, které výrazně přispívají k tepelné pohodě bytů ustupujících podlaží.

Čerstvý vzduch

Dostatek čerstvého vzduchu pro aktivní život i kvalitní odpočinek díky systému řízeného větrání s rekuperací. Filtrováním venkovního vzduchu dochází k omezení výskytu prachu, nečistot a dráždivých alergenů.

Akustický komfort

Tiché vnitřní prostředí bytu díky použití konstrukcí s dostatečnou akustickou a kročejovou neprůzvučností a oken s izolačními trojskly, která odcloní hluk z vnějšího prostředí.

Zdravé světlo

Přístup přirozeného osvětlení umožněného architekturou objektu s dostatečným prosklením a vhodnou dispozicí domu.

Nezávadné materiály

Používání zdravotně nezávadných interiérových materiálů nevylučujících těkavé organické látky (VOC).

Duševní zdraví

Prohlubování duševního zdraví v klidových zónách pro vyžití s dětmi, přáteli či v komunitních projektech.